studie zpět na hlavní menu ...články průzkumy studie projekty realizace
...

kontakt

      

          Program regenerace

 

České Budějovice 
Veřejné prostranství u Centra Juvel
Studie 

více...

      

          Program regenerace   Program regenerace

 

Smíchov, Barrandov, Buďánka 
Program regenerace městských památkových zón
Účast v autorském týmu 

více...

      

          Program regenerace   Program regenerace

 

Zbraslav 
Program regenerace městské památkové zóny Praha
Zbraslav pro období 2018 – 2023
Účast v autorském týmu 

více...

      

          Program regenerace   Program regenerace

 

Liberec 
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny města pro období 2015 – 2019
Účast v autorském týmu 

více...

      

          rezopohled z jihu

 

Česká Skalice 
Revitalizace centra města
studie 

více...

      

          Program regenerace

 

České Budějovice 
Kanovnická ul.
Studie 

více...

      

          rezopohled z jihu

 

České Budějovice 
Veřejné prostranství u Katedrály sv. Mikuláše
studie rozšíření ploch pro chodce

více...

      

          rezopohled z jihu

 

České Budějovice 
Veřejné prostranství před Konzervatoří
studie veřejného prostoru

více...

      

          rezopohled z jihu    Nova scena ND - perspektiva nove fasady

 

Praha 1
NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA
studie nové fasády
soutěž
více...

      

          Úsek u Bolzanovy ulice     Úsek u Václavského náměstí

 

Praha 1
OPLETALOVA ULICE
Rehabilitace veřejného prostoru
architektonická studie a studie dopravního uspořádání
více...

      

          axonometrie    

 

Doln  Břežany
veřejné prostranství U Radnice
architektonická a  dopravní studie
více...

      

          okolí kaple - situace     okolí kaple - vizualizace

 

Město Slaný
KAPLE BOŽÍHO HROBU NA VRCHU NAD KVÍČKEM
Studie úpravy okolí historické kaple Božího hrobu
více...

      

          situace     perspektiva, nahoře současný, dole navržený stav

 

Praha 1
ANENSKÉ NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická, architektonická a dopravní studie
více...

      
          zákres navrhovaných úprav v půdorysu; kliknutím zvětšete  návrh v pohledu od Můstku; kliknutím zvětšete  

Praha 1
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Soutěž - odměna
více...

     
          navržené úpravy, zákres v půdorysu  navržené úpravy - pohled: nahoře současný, dole navržený stav      

Praha 1
VRCHLICKÉHO SADY
Rehabilitace parku
Urbanistická a architektonická studie, projekt
více...

     

          situace     pohled na návrhované úpravy od Hybernů

 

Praha 1
OBECNÍ DŮM - U HYBERNŮ
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie
více...

     

          zákres navržených úprav do situace     zákres úprav do půdorysu a řezu ulice

 

Praha 10
VNITŘNÍ VRŠOVICE
Návrh lokalit a oblastí pro úpravy
Urbanistická a architektonická studie
více...

     

          zákres návrhu v půdorysu     pohled na navrhované úpravy; nahoře současný, dole navržený stav

 

Praha 10
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie
více...

     

          navržená úprava tramvajové zastávky v půdorysu     navržený stav v perspektivě

 

Praha 10
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA PRŮBĚŽNÁ
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie

     

          navržená podoba náměstí v půdorysu; kliknutím zvětšete     pohled od budovy bývalé pošty

 

Benátky nad Jizerou
HUSOVO NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie
více...

     
          návrh dostavby v pohledu; kliknutím zvětšete  

Beroun
ČP. 156

Dostavba domu v historickém jádře města
Objemová studie

 

     
          jedna z variant úprav v půdorysu     pohled na navrženou podobu náměstí; vlevo současný, vpravo navržený stav; kliknutím zvětšete     úprava před radnicí      

Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie
více...

     
          navržený stav v půdorysu      pohled; nahoře současný, dole navržený stav
 

Dolní Břežany
NÁMĚSTÍ MÍRU, ULICE 5. KVĚTNA
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie

     

          zákres úprav v půdorysu; kliknutím zvětšete     detailypohled    

 

Hradec Králové
OBNOVA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ JIŽNÍHO SVAHU
MEZI GOČÁROVÝM SCHODIŠTĚM
A SCHODIŠTĚM BONO PUBLICO
Studie
více...

     
          zákres úprav v půdorysu     pohled, nahoře současný, dole navržený stav  

Slaný
PROSTOR PŘED MODLETICKÝM DOMEM
Rehabilitace veřejného prostoru
Urbanistická a architektonická studie

     

          zákres úprav v půdorysu     pohled, nahoře současný, dole navržený stav

 

Praha 1
PETŘÍN
(park u rozhledny a západní část Růžového sadu)
Obnova parku
Soutěž

     
          zákres úprav v půdorysu  

Praha 1
NÁMĚSTÍ FRANZE KAFKY
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie

     
          zákres úprav v půdorysu     pohled na navrhovaný stav  

Praha 1
KRÁLODVORSKÁ - U OBECNÍHO DOMU
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie

     
          navržená podoba Valdštejnského náměstí v perspektivě; kliknutím zvětšete      

Praha 1, Malá Strana 1
VALDŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie

     
          umístění pomníku před průčelím bývalé jízdárny     sokl bronzové sochy z boku      

Praha 1
DRUHÉ NÁDVOŘÍ VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE (sídla senátu ČR)
studie umístění pomníku 
a studie podstavce bronzové sochy
více...

     
          navržená podoba Pohořelce v pohledu; kliknutím zvětšete      

Praha 1, Hradčany 
POHOŘELEC
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie

     
     studie zpět na hlavní menu ...články průzkumy studie projekty realizace
...

kontakt