Program regenerace   Program regenerace  

České Budějovice

Kanovnická ulice

Kanovnická ulice je dnes nejfrekventovanější pěší trasou mezi náměstím Přemysla Otakara II. a Lannovou třídou, resp. autobusovým i železničním nádražím. Cílem úpravy je posílení priority chodců, spolu se zachováním nezbytného dopravního obslužného a zásobovacího režimu.


Objednavatel i architektka se shodli na tom, že návrh bude respektovat jedinečné historické prostředí této části města, a zároveň nová úprava zajistí chodcům komfortní, bezpečný a plynulý pohyb.


Objednatel: Magistrát města České Budějovice