Praha 1

ANENSKÉ NÁMĚSTÍ

Architektonická studie rehabilitace prostoru


Náměstí je využíváno pouze jako parkoviště. Cílem úpravy je vytvoření klidového lokálního centra , při zachování redukovaného parkování.


Objednatel:     Úřad městské části Praha 1
                       Odbor územního rozvoje

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                       (J.Mrázová, T.Vinopal)