Dolní Břežany

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U RADNICE – TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉHO „BROWNFIELD“

architektonická a dopravní studie


Studie předestřela možnost přeměny někdejšího dvora JZD na atraktivní veřejné prostranství v centrální poloze mezi břežanským zámkem a zámeckým parkem, budovou radnice a novou výstavbou. V návaznosti na současnou i historickou přítomnost významných funkcí (radnice, pošta, zámek, nová výstavba) vznikne nové centrum, vycházející ze středoevropských tradic, vytvářející prostor pro setkávání a řadu všedních i svátečních aktivit. Reprezentační prostranství vychází z původní urbanistické koncepce nádvoří, kterou doplňuje částečnou parkovou úpravou, výsadbou stromořadí a akcentem v podobě vodního prvku v centrální části, bude obnovena logická vazba k areálu zámku.

Studie navrhuje režim dopravního zklidnění při zachování dostatečné kapacitě parkovacích ploch pro přilehlé objekty a s návazností na hromadnou dopravu. Součástí návrhu je kromě zeleně také běžné a slavnostní osvětlení a vhodný městský mobiliář.


Projekt získal dotaci


Objednatel:     obec Dolní Břežany
                      Starosta:     ing. Věslav Michalík CSc.

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér

konzultace k dopravnímu řešení:  AP studio s.r.o
grafická spolupráce:  Bc.K.Kybalová, Bc.Z.Routová
                               AAC servis s.r.o ing.arch.J.Dastych