Praha 10

VNITŘNÍ VRŠOVICE

Návrh lokalit a oblastí pro úpravy
Doporučené typové povrchy


Návrh lokalit pro rehabilitaci zahrnuje stanovení charakteru zástavby, náměty na umístění nových stromořadí, tzv."typové" úpravy ulic podle šířky uličního profilu i kombinaci vhodných materiálů podle charakteru zástavby


Objednatel:     Úřad městské části Praha 10
                       Odbor územního rozvoje
                       Ing.arch.K.Kubiš ved.odboru

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                       (J.Mrázová, T.Vinopal)