přístup od Muzea podle magistrály; nahoře současný, dole navrhovaný stav

Praha 1

VRCHLICKÉHO SADY - rehabilitace prostoru
Architektonická studie

investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18          I.část
             Sdružení Metroprojekt Praha a.s. – Ateliér designu P.Kotase         II.část
autor:    Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér

CÍL ZADÁNÍ STUDIE
- rehabilitace ploch veřejné zeleně s ohledem na celoměstský význam parku
- návrhy na redukci a odstranění negativních prvků, vlivů atd.
- zvýšení standardu chůze


ZÁKLADNÍ FUNKCE PARKU
okrasná a reprezentativní, pobyt a relaxace uskutečňovány vhodným způsobem


CHARAKTERISTIKA NÁVRHU
- revitalizace parku v rozsahu mezi Bolzanovou ulicí a Václavským náměstím
- soudobé řešení splňující požadavky na veřejnou zeleň v atraktivní poloze centra města
- architektonické řešení odpovídá významu jednoho ze „vstupů“ do hlavního města republiky
- návrh podporuje zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty
- návrh respektuje existující hodnotnou zeleň
- cesty umožňují pohodlnou a bezpečnou chůzi
- park je harmonickým doplňkem urbanistické struktury Nového Města


trasa z Opletalovy ulice k Hlavnímu nádraží; nahož¨ře současný, dole navrhovaný stav