Praha 1

POMNÍK NA NÁDVOŘÍ VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE

studie umístění pomníku a studie podstavce bronzové sochy


Cílem studie bylo prověřit možnosti umístění pomníku stavitele Valdštejnského paláce (A.z Valdštejna) v areálu paláce, kde dnes sídlí senát parlamentu ČR, a navrhnout vhodnou podobu podstavce bronzové sochy. Byla prověřeno umístění pomníku ve dvou nádvořích paláce, bylo vybráno nádvoří u Valdštejnské ulice. Umístěním pomníku před průčelí bývalé konírny a do průhledu z Valdštejnské ulice tento významný prostor získal novou dominantu.

(návrh byl realizován) více...


Objednatel:     Kancelář Senátu Parlamentu České republiky

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                       (Bc. Zuzana Routová, ing. arch. Josef Dastych, Bc. Kateřina Kybalová)