Liberec

Program regenerace památkové zóny města


Program regenerace je důležitým nástrojem pro komplexní pohled na nejhodnotnější prvky památkové zóny. Jde především o ty součásti (budovy i veřejná prostranství) díky jimž byla stanovena památková hodnota území. Součástí práce jsou ale i náměty na rehabilitaci a rozvoj.významných městotvorných prvků, případně náměty na potlačení negativních vlivů.

Některé konkrétní cíle Programu regenerace:


Objednatel: Statutární město Liberec
Autor: ing.arch.Jan Sedlák, projekční ateliér