perspektiva

Praha 1

NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

studie nové fasády


Komplex budov Národního divadla dnes evokuje představu běžného administrativního areálu, z architektonického hlediska poplatného době vzniku. Výjimečná kulturní funkce je nečitelná, návštěvník zmateně hledá přístup k pokladně i k hlavnímu vstupu do budovy.

Nový plášť je komponován jako jednoduchý kvádr s pomyslným zastřešením a novodobým podloubím. Díky redukci počtu průchodů pod hmotou tzv.Nové scény vzniká dobře využitelné malé náměstí. Nad rámec soutěže je navržen nový vstupní portál z Národní ulice. Panely jsou platformou pro basreliéfy i prořezávané písmo. Divadelní postavy i úryvky významných textů soudobým způsobem logicky navazují na tradici založenou v architektuře historické budovy. Plášť budovy již není anonymní a netečný ke svému okolí. Obohacuje městský interiér o fascinující mystérium - divadlo. Používá soudobé prostředky a zároveň vychází z prazákladu - ze slov i lidských typů , tak jak ožívají na jevišti.


soutěž