Český Krumlov

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Urbanistická a architektonická studie


Na rozdíl od jiných měst , kde je náměstí často největším a nejatraktivnějším veřejným prostorem, je náměstí Svornosti jedním z řady, velice atraktivních, veřejných prostor Českého Krumlova. Okolní budovy, s výjimkou radnice jsou využity především pro ubytovací a stravovací funkci.Náměstí je tedy místem, kde je pozornost obyvatel i návštěvníků přesunuta k prožitku volného času, k zastavení, posezení a případně konzumaci v historickém prostředí.

Návrh řeší optimální možnosti využití plochy náměstí, krátkodobé instalace různých pódií i slavnostní květinovou výzdobu v průběhu celého roku.


Zadavatel:     Městský úřad Český Krumlov

Autor:           Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                    & Ing.arch. J.Mrázová, H.Štěpková