Praha 1 - Nové Město

OPLETALOVA ULICE

architektonická studie a studie dopravního uspořádání


Studie prověřila možnost rehabilitace, funkční optimalizace a estetického sjednocení urbanisticky významného prostoru Opletalovy ulice na Novém Městě. Řeší rozvoj lokality v střednědobém horizontu (cca do roku 2030).

Urbanistickým úběžníkem návrhu je snaha vytvořit příjemnější prostředí v prostoru, jímž vedou pěší trasy k významným cílům (Masarykovo a Hlavní nádraží vč. stanice metra, Václavské náměstí). Jednou z cest k tomuto cíli je usnadnění orientace pěšího provozu rozšířením a sjednocením pochozích ploch a akcentováním nároží a významných orientačních bodů. V cípu u Bolzanovy ulice je navržena chybějící dominanta.

Opletalova ulice, která v současnosti postrádá jasnou a jednotnou koncepci, by tak dostala charakter městské třídy. To odpovídá její poloze a významu. Ideové alternativy estetického ztvárnění jsou dvě. První, konzervativnější, využívá motivu přímky, druhá více využívá křivek. V obou případech je motiv vyjádřen rytmem umístění navržených ploch zeleně (stromy) a obráží se i ve ztvárnění mobiliáře.



Objednatel:     Městká část Praha 1
   

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér

Grafická spolupráce:    Bc.Zuzana Routová, Bc. Kateřina Kybalová,
                                     ing.arch.L.Burianová

Spolupráce:                 AAC servis s.r.o, Slezská 45,130 00 Praha 3
                                     ing.arch.V.Táborský, ing.arch.P.Filsak,
                                     ing.arch. M.Freibergová, ing.arch.J.Dastych

Konzultace k dopravní části:             Ing.Václav Pivoňka