katedrála

České Budějovice

Úprava veřejného prostranství u Katedrály sv. Mikuláše

Studie


Návrh rozšíření ploch pro chodce v Kanovnické ulici podél katedrály. Cílem je zvýšení komfortu chůze, ale i posílení urbanistického a vizuálního významu katedrály.a jejího okolí. Úprava je součástí širší koncepce, která zlepší bezpečnost chůze v lokalitě.

Objednavatel: Magistrát města České Budějovice