konzervatoř

České Budějovice

Úprava veřejného prostoru před konzervatoří

studie


Úprava nástupního prostoru před Konzervatoří byla navržena v několika variantách. Toto je stavebně náročnější řešení s odbouráním železobetonových zídek. Nová bezbariérová plocha je propojena jak s Kanovnickou ulicí , tak procházkovou cestou a umožňuje malou hudební produkci žáků Konzervatoře.