Benátky nad Jizerou

HUSOVO NÁMĚSTÍ

Urbanistická a architektonická studie


Návrh zvýrazňuje reprezentační funkci náměstí, redukuje středovou plochu veřejné zeleně, kterou doplňuje novou pěší trasou. Upravuje šířku komunikací a rozšiřuje zpevněné plochy, které slouží střídavě pro různé funkce (parkování, tržiště atd.).


Zadavatel:     Městský úřad Benátky nad Jizerou

Autor:           Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                    (J.Mrázová)