řez střední částí náměstí

Praha 1

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Architektonická soutěž


Úprava parteru je chápána jako elegantní kulisa - doplněk - hodnotného městského života. Náměstí samotné je jevištěm s kulisou rozmanité architektury, lidé se tu stávají diváky i herci zároveň.

Návrh vytváří dostatečný prostor pro obyvatele a návštěvníky města a jejich aktivity, jsou tím co náměstí oživuje, dodává mu vitalitu i jiskru.Rozšířené chodníky i pěší středová plocha umožňují komfort rychlé i pomalé chůze, příjemný pobyt v v přelidněném "city" i prostor pro aktivity městského života.


Náměstí je také pražským "city", místem, které nabízí zážitek velkoměstského prostředí. "City" je rušné, tepající městským životem i všudypřítomným pohybem, tedy i nezbytnou dopravou. Dnešní magistrála, redukovaná na MĚSTSKOU TŘÍDU, je v krátkém úseku před muzeem možnou součástí "city". V základním návrhu jsou proto trasy této městské třídy vedeny v dnešních stopách magistrály. Návrh respektuje požadavek znovuzavedení tramvajové dopravy v plném rozsahu a sice podél středové plochy. Cílem je, aby stožáry trakčního vedení nebyly umístěny v podélné ose - tedy tam, kde jedině lze vnímat monumentalitu náměstí.


Autor:               Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
Spolupráce:       L.Mrázová, ing.J.Býšek

pohled od Muzea