Praha 10

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Urbanistická a architektonická studie


Náměstí, založené podle dobových sovětských vzorů, postrádá dnes pro obyvatele atmosféru lokálního obytného nebo "zeleného" náměstí a rozhodně nepůsobí reprezentativním dojmem. Návrh je proveden ve variantách ( zahrada s komplexním oplocením zabraňujícím vandalismu a umožňující vyšší kvalitu veřejné zeleně, park s okružní cestou tvořící procházkový okruh atd). Multifunkční zpevněná plocha v západní části náměstí vytváří dojem reprezentativního náměstí. Výsadba nových stromořadí odděluje rušnou dopravu od centrální části. Posunuté tramvajové zastávky a přechody pro chodce podporují hlavní pěší trasy. Rozšířené zpevněné plochy v jižní části umožňují plynulou chůzi i lepší dostupnost obchodů.

Dokumentace byla v období 9/2007 - 12/2007 vystavena v informačním centru Úřadu MČP10 s anketou pro veřejnost


Zadavatel:     Úřad městské části Praha 10
                       Odbor územního rozvoje

Autor:           Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                     ing.arch.D.Matoušová, J.Mrázová