Hradec Králové

OBNOVA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ JIŽNÍHO SVAHU
MEZI GOČÁROVÝM SCHODIŠTĚM
A SCHODIŠTĚM BONO PUBLICO

Urbanistická a architektonická studie


Cílem úpravy bylo umožnit regulovaný vstup veřejnosti.do dlouhodobě nepřístupné a chátrající lokality, situované na jižních svazích pod barokní budovou - dnes součást Adalbertina. Hlavní myšlenku atraktivní soudobé terasové zahrady, včetně detailů opěrných zdí, mobiliáře a zeleně, převzal do své práce - dosti neomaleně - jiný architekt.


Zadavatel:     Biskupství Královéhradecké

Autor:           Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                    ing.arch.D.Matoušová

Termín odevzdání:           10 - 2001