zákres zákres zákres

Česká Skalice

Studie revitalizace centra města

Studie

Urbanistická a architektonická studie zahrnuje návrh vybraných veřejných prostranství s cílem zlepšení bezpečnosti a komfortu chůze, prověření možnosti parkování, a úpravy veřejné zeleně.

Objednavatel: Město Česká Skalice