Program regenerace

České Budějovice

Veřejné prostranství u Centra Juvel

Návrh obsahuje jak úpravy ploch pro chodce, tak snahu o celkové zvýšení atraktivity tohoto lokálního centra. Vzhledem k tomu, že budovy nejsou ve vlastnictví obce, dokumentace se soustřeďuje na povrchy komunikací, zlepšení dostupnosti centra a náměty na obnovu nízké zeleně.


Návrh zahrnuje i řadu námětů na možnost pořádání kulturně-společenských akcí (např. prezentace taneční školy, dětské kreslířské nebo hudební produkce atd.). Tyto akce umožňují neformální setkávání a spolupráci jak dětí tak dospělých a mohou se stát vítanou součástí společenského života obyvatel této lokality.


Objednatel: Magistrát města České Budějovice