realizace zpět na hlavní menu ...články průzkumy studie projekty  realizace
...

kontakt

      
                

Dolní Břežany
FONTÁNA ČASU
Zadavatel: Obecní úřad
Autoři: ing.akad.arch.Hana Zachová a ing.Věslav Michalik, CSc. starosta obce

více...

     

                   

 

Praha 1
KŘÍŽENÍ ULIC KONVITSKÁ - PRŮCHODNÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt, autorský dozor

      

 
..........               

 

Praha 1
ZLATÁ ULICE I
(ČÁST MEZI HUSOVOU A LILIOVOU ULICÍ)

Ulice s regulovaným režimem
Rehabilitace veřejného prostoru

     
                     

Praha 1
OSTRŮVEK V DLOUHÉ
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt

     
                     

Beroun
HUSOVO NÁMĚSTÍ
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt, autorský dozor

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY V SOUTĚŽI
DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2004

 

     
                

Český Krumlov
PLEŠIVECKÁ A RYBÁŘSKÁ
Rekonstrukce povrchu
Architektonická studie, autorský dozor

     
                

Český Krumlov
RADNIČNÍ, ŠIROKÁ, DLOUHÁ, ROOSEVELTOVA, DŮLNÍ
Rekonstrukce povrchu
Architektonická studie, autorský dozor

CENA ČTRNÁCTIDENÍKU ARCHITEKT
V SOUTĚŽI GRAD PRIX

     
                

Český Krumlov
PLEŠIVEC - PAMÁTKOVÁ ZÓNA
Studie veřejného osvětlení území
Atypické svítidlo veřejného osvětlení
Studie, design, autorský dozor
Elektrotech. návrh: ing. B. Tejnor

     
                

Český Krumlov
HRADEBNÍ "VARA"
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt, autorský dozor

     

                  

 

Dolní Břežany
HISTORICKÁ NÁVES
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt, autorský dozor

      
                

Praha 1
DRUHÉ NÁDVOŘÍ VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE (sídla senátu ČR)
umístění a podoba podstavce bronzové sochy
více...

     
                     

Hradec Králové
NOVÉ ALBERTINUM: NÁDVOŘÍ
Studie, projekt

     

              

 

Telč
BELPSKÉ NÁMĚSTÍČKO
Úprava parteru
Studie

     
           

Český Krumlov
PARKÁN
Rehabilitace veřejného prostoru
Studie, projekt

     
                

Slaný
ULICE DR. E. BENEŠE
Architektonická studie

     
     realizace zpět na hlavní menu ...články průzkumy studie projekty  realizace
...

kontakt