Smíchov, Barrandov, Buďánka

Program regenerace městských památkových zón

Program regenerace umožňuje samosprávě, veřejnosti i pracovníkům památkové péče komplexní pohled na zástavbu a veřejná prostranství památkových zón Smíchov, Barrandov a Buďánka. Součástí dokumentace je i část území, které spadá do Pražské památkové rezervace.

Některé konkrétní zásady Programu regenerace:


Objednatel: Městská část Praha 5
Autor: ing. arch. Jan Sedlák, projekční ateliér