Zbraslav

Program regenerace památkové zóny

Program regenerace je důležitým nástrojem pro komplexní pohled na nejhodnotnější prvky památkové zóny. Jde především o ty součásti (budovy i veřejná prostranství) díky jimž byla stanovena výjimečnost a památková hodnota území. Součástí práce jsou zároveň náměty na rehabilitaci a rozvoj.některých lokalit, případně náměty na potlačení negativních prvků a vlivů.

Některé konkrétní zásady Programu regenerace:


Objednatel: Městská část Praha-Zbraslav
Autor: ing.arch.Jan Sedlák, projekční ateliér