Praha 1

POMNÍK NA NÁDVOŘÍ VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE

projekt podstavce bronzové sochy


Pomník je umístěn před průčelím jednacího sálu Senátu Parlamentu ČR tak, že celek tvoří symetrickou kompozici. Zároveň pomník v průhledu z Valdštejnské ulice vytváří přiměřenou vizuální dominantu, která prostor a jeho význam akcentuje.

Pro bronzovou sochu A. z Valdštejna z 19. století byl navržen podstavec tradičního rozvrhu z božanovského pískovce, jednoduchý podstavec svým měřítkem, barvou a texturou dobře koresponduje jak s kopií historické bronzové sochy tak s charakterem a architekturou prostoru nádvoří.


Objednatel:     Kancelář Senátu Parlamentu České republiky
Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                      (Bc. Zuzana Routová, ing. arch. Josef Dastych, Bc. Kateřina Kybalová)