Praha 1

ZLATÁ ULICE I.

Posudek dochované kamenné dlažby


Dokumentace je podkladem pro projekt ke stavebnímu povolení. Zahrnuje rozbor a výměry dochovaných dlažeb i rámcové stanovení stavebně-historické hodnoty dlažeb.


Objednatel:     Úřad městské části Praha 1
                       Odbor investic

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
Spolupráce:     RNDr.I.Bursíková (petrografie)