Praha 10:

VNITŘNÍ VRŠOVICE

Pasportizace povrchů


Dokumentace je podkladem pro postupnou rehabilitaci ulic a náměstí. Průzkumy povrchů chodníků a vozovek zahrnují především podrobnou klasifikaci dochovaných kamenných dlažeb, včetně fotodokumentace a výměr. Pro jednotlivé ulice a náměstí jsou k dispozici jak celkové výměry různých povrchů , tak výměry jednotlivých druhů kamenných dlažeb.


Objednatel:     Úřad městské části Praha 10
                       Odbor územního rozvoje
                       Ing.arch.K.Kubiš ved.odboru

Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                       (J.Mrázová, T.Vinopal, H.Štěpková, M.Patera, D.Přibyla a další )