České Budějovice

Průčelí konzervatoře

Vize


Vize úpravy průčelí významné kulturní budovy – Konzervatoře. Námět vznikl během úvah o podobě veřejného prostranství - předpolí budovy. Průčelí by svým architektonickým ztvárněním vypovídalo o hudebních nástrojích, výuce hudby, skladatelích nebo významných hudebních dílech.