Následující anotace byla uveřejněna na fóru Klubu Za starou Prahu, 17. 1. 2008:


Název je nepochyně přesný, ale příliš odborný. Prostě a jednoduše: jde o historické dlažby, jejich typologii, způsob ochrany, správné a nesprávné položení a pod. Když si jen vzpomenu, kolik intervencí občanů jsme měli v Klubu Za starou Prahu poté, co Praha 6 za počala realizovat svůj velkorysý "chodníkový program", během kterého nemilosrdně odstraňovala tradiční pražskou mozaiku a nahrazovala ji banální betonovou dlažbou, vím, že tato příručka je již dlouho netrpělivě očekávána a pro orientaci v této dosud opomíjené památkářské disciplíně (dlažbologii) nezbytná.