Programový projekt „Historické venkovní kamenné dlažby“ 1997-2003 byl zadán pro období 1997-2003 Ministerstvem kultury České republiky. Cílem bylo shromáždit poznatky o venkovních kamenných dlažbách, které byly do té doby stranou zájmu a přiblížit tuto součást měst a vesnic jak laické tak odborné veřejnosti.


Motto:
Každé lidské sídlo má svébytný život, rozkládá se na určitém geologickém podloží, v průběhu věků se ocitá na průsečíků důležitých cest i stranou hlavního dění, prožívá období prosperity, ale i stagnace... Toto vše se promítá do ulic a náměstí, které jsou od nepaměti ve správě obce. Historické okolnosti a místní podmínky tak ovlivňují nejen městské interiéry, ale i jejich povrchy…..Každé sídlo má tak vlastní, stavebně - historický vývoj náměstí a ulic i venkovních kamenných dlažeb. Novodobé úpravy veřejných prostor by měly harmonicky skloubit znalost místních specifik a dobrého dlaždičského řemesla se  skutečnými hodnotami dnešního života ve městě, vesnici….


Řešitelský tým byl sestaven z odborníků různých profesí: urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení kamenných dlažeb: Hana Zachová ing.akad.arch.,
výběr, překlad a interpretace archívních pramenů, historické souvislosti,: PhDr. Luboš Lancinger CSc., Mgr.Petra Načeradská, Mgr.Martin.Ebel, archeologie: PhDr.Jarmila Čiháková, Mgr.Jan Havrda,
geologie a petrografie: RnDr. Jasoň Schützner, Doc. RnDr. Venceslava Schütznerová, RnDr. Milan Hušpauer, RnDr.Ivana Bursíková, RnDr. Jan Zavřel a další