Praha 1

VRCHLICKÉHO SADY, PROSTOR PŘED ODBAVOVACÍ HALOU NÁDRAŽÍ
- odstranění terénního valu a nové řešení prostoru nástupu do Opletalovy ulice

dokumentace pro územní řízení


Návrh zahrnuje rehabilitaci celého parku dle záměru obsaženého ve studii, viz. zde. Ta byla odsouhlasena komisemi Úřadu Městské části Praha 1 i památkovými institucemi. Kvalitu prostoru Vrchlického sadů z pohledu chodců zvýší odstranění terénního valu před odbavovací halou, po němž vede pěší spojka mezi Washingtonovou a Bolzanovou ulicí. Val před halou představuje prostorovou a vizuální bariéru. Uvolnění plochy před halou a bezbariérová úprava výrazně zlepší pohyb a orientaci chodců v tomto frekventovaném prostoru. Toto řešení je podmíněno přeložkami inženýrských sítí.


Objednatel:     Úřad městské části Praha 1
                      
Zhotovitel:       Hana Zachová ing.akad.arch. projekční ateliér
                      (architektonicko - stavební řešení)

dopravně-technické řešení:  ing. Josef Býšek
stavebně-technické řešení:  Václav Martínek
                      Břetislav Horák
statika opěrných zdí:  STATIKA AT s.r.o.
                      Ing. Alois Voňavka
statika vybraných ocelových konstrukcí:  ing. Michael Trnka, CSc.
                      OK Projektová kancelář
statika vybraných základových konstrukcí:  Ateliér HÉTA
                      Ing. Vladimír Holzbach
veřejné a slavnostní osvětlení:  EPROPO sdružení
                      Ing. Zuzana Jandová
                      Milan Pečenka
venkovní rozvody elektro - silnoproud:  EPROPO sdružení
                      Ing. Zuzana Jandová
                      Milan Pečenka
venkovní kanalizace:  Ing. Miloš klečka
vodovod:          Ing. Miloš Klečka

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:  ONEGAST s.r.o.
                      Ing. Jan Císař

konzultace k protipožárnímu zabezpečení haly HLN:  
                      METROPROJEKT Praha a.s.
                      Ing. Petr Hladký