Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 2

Chůze ve městech 19. a 1.pol. 20.století


Článek vznikl z poznatků získaných během prací na programovém projektu Ministerstva kultury „Historické venkovní kamenné dlažby“. Podává informaci o tom kdy a kde vznikaly první úpravy jejichž cílem bylo zlepšit chůzi ve městech. Vysvětluje důvody vzniku chodníků, které jsou vyvýšeny nad vozovku. Součástí článku jsou informace o rozdílných typech tzv.“chodníkové mozaiky“ , o její historické i současné podobě.


Spolupráce: PhDr.L.Lancinger CSc.